Potrebujete poradiť alebo telefonicky objednať záclony, závesy? Volajte
0903 938 300

0
Celkovo: 0.00€

Nákupný košík je prázdny

Allen

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

udeleného v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov v spojení s ust. § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných v platnom znení

(ďalej len „súhlas“)

 

Zaškrtnutím políčka odvolávam ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracovaním mojich osobných údajov, ktorý som v minulosti udelil/a spoločnosti ALLEN, s.r.o., so sídlom ČSA 1306/3, 024 04 Kysucké Nové Mesto, IČO: 44 637 683 (ďalej len „prevádzkovateľ“), za účelom:

  registrácie mojej osoby do e-shopu prevádzkovateľa, spracovania, plnenia a distribúcie mojej objednávky a uchovávanie mojich osobných údajov v databáze prevádzkovateľa,

  zasielania newsletteru, prieskum trhu a iné marketingové účely. 

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod., sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.zaclonyzavesy.skwww.allen.sk v časti Ochrana osobných údajov.